Frank

Fransa, Belçika, İsviçre, Madagaskar, Saint-Pierre-Miquelon, Reunion, Kara Afrikası, Polinezya ve Yeni Kaledonya ülkelerinin kullandıkları para birimidir. Fransız Frangı ilk kez, Kral 2. Jean'ı İngilizlerin elinden kurtarmak amacıyla 1360 yılında basılmıştır. Bu Franklar 3,877 gr. saf altındandı ve üzerinde zırhlı bir şövalye kabartması bulunmaktaydı. Kralın kurtulmalığı olarak basılan bu altın sikkelerin üzerine kürazad anlamına gelmek üzere, Franc yazılmıştır.


İlk gümüş Fransız Frangı 1575'de bastırılmış ve Fr. Frankı'nın değeri ilk kez 7. Şarl zamanında düşürülmüştü. 3. Louis, Frank'ı tedavülden kaldırmış, ancak Fransız Devrimi ile bu para birimi geri gelebilmiş ve değeri 5 gr. gümüş olarak saptanmıştır.


1803'te, Napolyon, çift metal sistemini getirerek altın ve gümüş franklar arasında bire 15,5 değer oranı saptamıştır. 1928 yılında, Raymond Poincare, eski değerinin 1/5 üzerinden Frank'ı yeniden altına bağlamıştır. Çeşitli develuasyonlar geçiren Frank, bu develuasyonları gerçekleştirenlerin adıyla anılmış (Franc Auriol 1936, Franc Bouret 1938 ve Franc Reynaud 1940), Georges Bonnet'nin yaptığı devalüasyonu izleyen dönemde Frank, esnek bir değer alarak yüzen frank olarak anılmıştır.


Ortak Pazar'a girerken, De Gaulle'ün yaptığı devalüasyon sonrası Frank istikrarlı bir duruma gelmiş, 1960'ta Yeni Frank oluşturulmuş, 100 Eski Frank'a bir Yeni Frank değiştirilmiştir. 4,93 Yeni Frank 1 dolar olarak döviz kuru tesbit edilmişir.