Borsalar Tarihi

Borsa sözcüğü, Bruges Kenti'ndeki "Hôtel des Bourses" denilen ve armasında üç tane para kesesi bulunan bir hanın adından gelmektedir. Burada toplanan yerli ve yabancı iş adamları, satılık malların örnekleri üzerinden alışveriş yaparlarmış. Mal örneği üzerinden senetle alım satıma Ortaçağ fuarlarında da rastlanırdı. Ancak Hôtel des Bourses'ün ünü kısa sürede yayılmıştır.


1531'de Anvers'de ilk borsa binası açılmıştır. Anvers Borsası'nı kısa ara ile Lyon Borsası ve Toulouse Borsası izlemiştir. Londra'da The Royal Exchange 1571'de hizmete girmiştir. Anvers Borsası'nın 1576'da tahrip edilmesi üzerine ticari ve mali işlemler Amsterdam'da yürütülmüştür. Amsterdam Borsası 1611'de inşa edilmiştir. 1662'de yeni bir borsa binası yaptırılmıştır.


New York Borsası 1792'de 24 iş adamının girişimiyle kurulmuştur. Paris Borsası ise 1724'te açılmış ve ilk binasının yapımı 1826'da tamamlanmıştır.