EViews

EViews, Windows işletim sistemi için bir istatistik paket programı olup özellikle Ekonometrik analiz için sıkça kullanılmaktadır. Quantitative Micro Software (QMS) firması tarafından geliştirilmiştir. İlk sürüm (1.0), 1994 yılında piyasaya sürülmüş ve MicroTSP programının yerini almıştır. 2005 yılı tarihindeki son versiyonu 5.1'dir.


Eviews çalışma tablosu ve ilişkisel veritabanı altyapısı ile geleneksel istatistiksel yazılımların özelliklerini birleştiren, kendine özgü programlama dili bulunan bir yazılımdır. Program, diğer yazılımlarla da uyum sağlayabilmektedir. Çıktılar kolay bir şekilde kopyalanarak diğer ofis programlarına entegre edilebilmektedir (Word, Excel)


Eviews, genel istatistiksel çözümleme amacıyla da kullanılabilmesine rağmen, özellikle regresyon analizi ve ekonometrik analizlerde yoğunlaşmıştır. Eviews ile Panel veri, zaman serisi ve yatay kesit analizi yapılabilmektedir. Excel, SPSS, SAS, Stata, Rats ve TSP dosya türlerini desteklemektedir. Ayrıca düz metin dosyalarından ve csv dosya türünden de veri aktarabilmektedir.


Eviews ile yapılabilen bazı analizler  • Klasik En küçük kareler yöntemi ile regresyon çözümlemeleri ve katsayılara ilişkin istatistikler.

  • Lojistik regresyon, tartılı regresyon, eşanlı denklem sistemleri gibi gelişmiş teknikler.

  • Zaman serisi analizleri, Vektör otoregresyon, Eşbütünleşim (Koentegrasyon),

  • Granger Nedensellik testleri vb.

  • Simülasyonlar.