Zantac 50 Mg 10 Ampul

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

Etken Madde: Ranitidin

Kategori: Sindirim Sistemi ve Metabolizma (Gastrointestinal)/Antiülser, H2 Reseptör Antagonisti

Fiyat 0 TL

Barkod No 8699522754311

Formülü:

Her tablet 300 mg ranitidin (hidroklorür olarak) içerir. Tabletler tatlandırıcı ve koku verici aspartam, portakal ve greyfurt esansı ve efervesan eksipiyan olarak monosodyum sitrat anhidrus ve sodyum bikarbonat içerir. Zantac 150 mg efervesan tablet 328 mg (14.3 mEq) sodyum içerir.

Her tablet 150 mg ranitidin (hidroklorür olarak) içerir. Tabletler tatlandırıcı ve koku verici aspartam, portakal ve greyfurt esansı ve efervesan eksipiyan olarak monosodyum sitrat anhidrus ve sodyum bikarbonat içerir. Zantac 150 mg efervesan tablet 328 mg (14.3 mEq) sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Zantac efervesan tablet, duodenal ülser, selim gastrik ülser, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlara bağlı ülserlerin tedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülser olan hastalarda steroid olmayan antienflamatuar ilaçların (aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profılaksisinde, Helicobacter pylori enfeksiyonu ile birlikte görülen duodenal ülser tedavisinde, ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit tedavisinde, gastroözofageal reflü hastalığında semptomatik rahatlama için ve Zollinger-Ellison sendromu tedavisinde,ağrı ile karakterize (epigastrik veya retrosternal), yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren,fakat daha önce belirtilen durumlarla ilişkili olmayan,kronik epizodik dispepsilerde, ağır hastalarda stres ülserlerinin profılaksisinde, peptik ülserli hastalarda tekrarlayan kanamaların profılaksisinde, Mendelson sendromu profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Tüm ilaçlarda olduğu gibi ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık halinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Ranitidin ile tedavi, mide karsinomuyla ilgili semptomları gölgeleyebileceğinden hastalığın tanısını geciktirebilir. Gastrik ülserde (veya orta yaş veya üstündeki hastalarda yeni veya son zamanlarda değişme göstermiş dispeptik semptomlarda), ranitidin ile tedaviye başlamadan önce malinyite kuşkusu bertaraf edilmelidir. Hamilelik ve emziren annelerde: Ranitidin plasentadan geçer ve anne sütü ile de atılır. Diğer ilaçlarda olduğu gibi hamilelerde ve emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Böbrek hastalıklarında: Ranitidin böbreklerden itrah edildiğinden ağır renal yetmezliklerde ilaç plazma düzeyleri artabilir. Dozaj, "Kullanım Şekli ve Dozu" bölümünde belirtildiği gibi azaltılmalıdır. Zantac, karaciğerde metabolize olduğundan hepatik bozukluğu olan hastalarda dikkatli olmalıdır. Peptik ülser hikayesi olan ve steroid olmayan antienflamatuar ilaçlarla birlikte ranitidin kullanan hastaların, özellikle yaşlı hastaların düzenli kontrolu tavsiye edilir. Nadiren ranitidinin akut porfırik krizleri ortaya çıkardığına dair klinik raporlar vardır. Bu nedenle ranitidin akut porfiri hikayesi olan hastalarda kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aşağıda belirtilen yan etkiler klinik denemelerde ve rutin olarak ranitidin ile tedavi edilen hastalarda rapor edilmiş olup, pek çok durumda ranitidin tedavisi ile ilişkisi saptanmamıştır. Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici reversibl değişiklikler meydana gelebilir. Hepatit (bazen sarılık ile birlikte) (hepatoselüler, hepatokanaliküler veya karışık) ile ilgili az sayıda rapor vardır. Bunlar genellikle reversibldır. Nadiren akut pankreatit bildirilmiştir. Ranitidin ile tedavi edilen hastalarda nadiren kan sayımı değişiklikleri (lökopeni, trombositopeni) bildirilmiştir. Bunlar genellikle reversibldır. Nadiren agranülositoz veya pansitopeni (bazen kemik iliği hipoplazisi ile birlikte) veya aplazi bildirilmiştir. Parenteral ve oral ranitidin alımını takiben nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, anjionörotik ödem, ateş, bronkospazm, hipotansiyon, anaflaktik şok, göğüs ağrısı) görülmüştür. Bu reaksiyonlar bazen tek bir dozu takiben meydana gelmiştir. Diğer H2 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, nadiren bradikardi ve A-V blok rapor edilmiştir. Nadiren myalji ve artraljik gibi kas-iskelet sistemine ait semptomlar, kusma/bulantı, diyare, kabızlık, bazen şiddetli başağrısı, uykusuzluk, başdönmesi, akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür. Hafıf eritem multiforme'yi düşündüren cilt döküntüleri bildirilmiştir. Özellikle çok ağır hasta ve yaşlı kişilerde, nadiren reversibl mental konfüzyon, halüsinasyonlar, depresyon bildirilmiştir. Endokrin ve gonadal fonksiyonlar üzerine klinik olarak önemli bir etkisi rapor edilmemiştir. Ancak, ranitidin alan birkaç erkek hastada meme semptomları bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Ranitidin, standart tavsiye edilen dozlar ile ulaşılan kan düzeylerinde, hepatik sitokrom P-450 ye bağlı karışık fonksiyonlu oksijenaz sistemini inhibe etmez. Bu nedenle bu enzim tarafından inaktive edilen diazepam, lignokain, fenitoin, propranolol, teofılin ve varfarin gibi ilaçların etkisini artırmaz. Ranitidin,amoksisilin ve metronidazol arasında geçimsizlik saptanmamıştır. Eğer yüksek dozda sukralfat (2g) ranitidin ile birlikte verilirse ranitidin absorpsiyonu azalabilir.Bu etki sukralfat ranitidin alımından 2 saat sonra alınırsa görülmez.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Zantac efervesan 150 mg tabletleri yutmadan önce yarım bardak su (en az 75 ml) içerisinde gerekirse hafifçe karıştırılarak, tamamen çözünmesi beklenmelişdir. Zantac efeervesan tablet aspartam içerir.

Erişkinlerde: Duodenal ülser ve selim gastrik ülser Akut tedavi: Duodenal, gastrik ülser veya reflü özofajit için standart dozaj rejimi günde 2 kez 150 mg, veya gece 300 mg'dır. Duodenal ülser, selim gastrik ülser ve ameliyat sonrası ülserde çoğu vakalarda dört hafta içinde iyileşme görülür. İlk tedavi süresinde ülseri tamamen iyileşmeyen hastalarda ikinci dört haftalık tedavi sonunda genellikle tamamen iyileşme görülür. Duodenal ülserde 4 hafta, 300mg günde 2 kez ile elde edilen iyileşme oranları, 4 hafta süre ile günde 2 kez 150mg veya 300mg gece yatarken şeklindeki dozaj rejimi ile elde edilenden yüksektir. Dozun artırılması ile istenmeyen etkilerde artış görülmez. Uzun süreli tedavi: Duodenal veya selim gastrik ülserin uzun süreli tedavisi için önerilen mutad doz gece yatarken 150mg'dır. Sigara içmek ülserlerin nüksetme hızını artırdığından bu hastalara sigarayı bırakmaları tavsiye edilmelidir. Sigarayı bırakamayan hastalarda gece alınan 300mg'lık doz, 150mg'lık dozaj rejimine göre ilave terapötik fayda sağlar. Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaGlara bağlı peptik ülserler: Akut tedavi: Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlarla tedaviyi takiben veya steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlarla tedavi devam ederken görülen ülserlerde günde 2 kez 150mg veya geceleri 300mg Zantac tablet ile 8-12 haftalık tedavi gerekebilir. Profilaksi: Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlara bağlı duodenal ülserlerin profılaksisinde, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlarla birlikte günde 2 kez 150mg Zantac tablet önerilir. Helicobacter rıvlori enfeksiyonu ile birlikte aörülen duodenal ülser: Gece yatarken 300 mg veya günde 2 kez 150 mg Zantac ile oral amoksisilin günde 3 kez 750mg ve metronidazol günde 3 kez 500 mg 2 hafta süre ile devam edilir.Tedaviye sadece Zantac ile 2 hafta daha devam edilir.Bu doz rejimi duodenal ülser nüks sıklığını anlamlı ölçüde azaltır. Ameliyat sonrası ülser: Ameliyat sonrası ülser için standart doz 150 mg günde 2 kezdir. Çoğu durumlarda 4 haftada iyileşme görülür. İlk 4 haftada tam olarak iyileşmeyen hastalar genellikle ikinci 4 haftada cevap verirler.Reflü özofaüt: Akut tedavi: Reflü özofajitte 8 veya gerektiğinde 12 hafta süre ile 150mg günde 2 kez veya 300mg gece uygulanır. Orta veya şiddetli özofajitte Zantac tablet dozajı 12 hafta süre ile günde 4 kez 150 mg'a artırılabilir. Uzun süreli tedavi: Reflü özofajitin uzun süreli tedavisi için önerilen yetişkin dozu günde 2 kez 150mg'dır. Gastroözofaçıeal reflü hastalıgında semptomatik rahatlama icin: Gastroözofageal reflü hastalığına bağlı semptomların giderilmesinde, 2 hafta süre ile günde 2 kez 150mg önerilir. Ilk alınan cevap yetersiz olan hastalarda bu rejime 2 hafta daha devam edilebilir. Zollinaer-Ellison sendromu: Başlangıç dozaj rejimi 150 mg günde 3 kezdir, fakat gerektiğinde doz artırılabilir. Günde 6g'a kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. Ağır hastalarda stres ülserlerinden ileri gelen kanamaların profılaksisinde veya kanamalı peptik ülserli hastaların tekrarlayan kanamalarının profılaksisinde, oral beslenme başlayınca günde 2 kez 300mg Zantac, ranitidin enjeksiyon ile değiştirilebilir. Mendelson sendromu profilaksisinde: Anesteziden 2 saat önce ve tercihan bir önceki akşam 150 mg'lık oral doz verilir.Alternatif olarak Zantac enjeksiyon kullanılabilir. Obstetrik hastalarda doğum sırasında; 150 mg 6 saatte bir verilebilir, fakat genel anestezi gerekirse partiküler olmayan bir antasid (sodyum sitrat) ilaveten verilebilir. ÇocukIar:Çocuklardaki peptik ülser tedavisi için tavsiye edilen oral doz günde iki kez 2 mg/kg ila 4 mg/kg olup, maksimum günlük 300 mg ranitidine artırılabilir. Böbrek yetmezliğinde dozaİ: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek plazma konsantrasyonlarına yol açan ranitidin birikmeleri olabilir (Kreatinin klirens 50 ml/dak. dan az). Böyle hastalarda günlük tavsiye edilen ranitidib dozu 150 mg olmalıdır. Kronik abulatuar peritonal diyaliz uygulanan veya kronik hemodiyalizdeki hastalara ranitidin (150 mg) diyalizi hemen takibe verilmelidir. Doz atlandığı takdirde, mümkün olduğunca kısa sürede diğeri alınmalı ve sonra önceki gün devam edilmelidir.

Aşırı Dozaj

Ranitidinin etkisi spesifıktir ve ilacın aşırı dozajına bağlı özel problemler beklenmez. Uygun görülen semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Eğer gerekliyse, ilaç hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Zantac 50 Mg 10 Ampul prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Zantac 50 Mg 10 Ampul yan etkileri, Zantac 50 Mg 10 Ampul fiyatı, ilaç bilgileri