Zefan {1000 ml Solüsyon Renkli Cam Şişe}

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Etken Madde:

Kategori: Parenteral Solüsyon ve Setler/Antiseptik, Dezenfektan

Fiyat 0 TL

Formülü:

%10 Benzalkonyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler, Etilendiamintetraasetikasit sodyum, Borat tamponu

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kullanım tablosunda belirtilen konsantrasyonlarda kesik, ısırık, sıyırık gibi yaraların temizlenmesinde antiseptik amaçlı kullanılır. Giysilerin dezenfeksiyonunda, göğüs ve meme başı koruyucusunun hijyenik bakımında, mesane ve vajina mukozalarının yıkanmasında kullanılır. Ayrıca cilt antiseptiği olarak ve genel dezenfeksiyon amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Benzidamin hidroklorüre aşırı duyarlılığı bulunan kimselerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

• HARİCEN KULLANILIR.
• Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
• Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
• Benzalkonyum klorür çözeltisi, kuvvetli sabun çözeltileriyle, kloroksilenol ve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, anyonik deterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Kalsiyum, magnezyum, demir ve aluminyum gibi katyonlarla etkileştiği için çözeltileri çeşme suyuyla hazırlanmamalı, bu amaçla distile su kullanılmalıdır.
• Kaza sonucu ağızdan alındığında:
Benzalkonyum klorürün oral toksik dozu 1-3 g arasındadır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı ve kusmayı takiben kolaps ve komadır. Çözelti öncelikle yemek borusu ve mide-barsak kanalında lokal irritasyon yapar. Toksik dozlarda huzursuzluk, korku hali, dispnei siyanoz, konvülsiyonlar, adele zaafiyeti ve solunum kaslarının paralizi sonucu ölüm görülür. Gastrik lavaj ve kusturmayı takiben hastaya süt yumurta akı ya da sabun solüsyonu verilir. Solunum oksijenle desteklenir, konvülsiyonlar için kısa etkili barbitüratlar ya da iv diazepam verilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Belirtilen konsantrasyonlarda ve dahilen kullanılmadığı sürece belirgin bir yan etkisi yoktur.

İlaç etkileşimleri:

Sabunlar ve diğer anyonik surfaktanlar, sitratlar, iyotlar, nitratlar, permanganatlar, salisilatlar, gümüş tuzları ve tartaratlarla geçimsizdir. Bazı ticari plastik karışımlarıyla da geçimsiz olabilir. Aluminyum tuzları, fluoresan sodyum, hidrojen peroksit, kaolin ve bazı sulfonamidlerle de geçimsiz olduğu bildirilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Benzalkonyum klorür çözeltileri dahilen kullanılmaz. Dilüsyonlar mutlaka distile suyla yapılmalıdır.

Mesane yıkaması:Benzalkonyum klorür Konsantrasyonu 1/5000-1/20000,Dilüsyon Oranı 1/500-1/2000ÇÇ.
Göğüs ve meme ucu koruyucusunun
hijyenik bakımı:Benzalkonyum klorür Konsantrasyonu 1/1000-1/2000,Dilüsyon Oranı 1/100-1/200.
Giysilerin sterilizasyonu:Benzalkonyum klorür Konsantrasyonu 1/4000,Dilüsyon Oranı 1/400.
Genel dezenfektan olarak:Benzalkonyum klorür Konsantrasyonu 1/1000-1/8000,Dilüsyon Oranı 1/100-1/800.
Deri dezenfeksiyonu:Benzalkonyum klorür Konsantrasyonu 1/1000-1/2000,Dilüsyon Oranı 1/100-1/200.
Vajinal yıkama:Benzalkonyum klorür Konsantrasyonu 1/2000-1/5000 Dilüsyon Oranı 1/200-1/500.
Yara temizliği(Kesik, ısırık, sıyrık): Benzalkonyum klorür Konsantrasyonu 1/1000-1/5000, Dilüsyon Oranı 1/100-1/500.
Anahtar Kelimeler: Zefan {1000 ml Solüsyon Renkli Cam Şişe} prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Zefan {1000 ml Solüsyon Renkli Cam Şişe} yan etkileri, Zefan {1000 ml Solüsyon Renkli Cam Şişe} fiyatı, ilaç bilgileri