Carnitene % 30 20 Ml Solüsyon

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

Etken Madde: Levocarnitin

Kategori: Sindirim Sistemi ve Metabolizma (Gastrointestinal)/Karnitin yetersizliği

Fiyat 9.84 TL

Barkod No 8699527654326

Formülü:

Beher 5 ml ampulde etken madde L-Karnitin iç tuz 1 g: % 10'luk hidroklorik asit 0.014 ml: enjeksiyonluk su k.m. bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Primer karnitin yetmezliği,
Yağ depolanmasına bağlı miyopati,
Hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen karnitin yetersizliği.

Kontrendikasyonları:

L-Karnitin etken maddesi için bilinen bir kontrendikasyon yoktur. İlacın terkibindeki maddelerden birine aşırı hassasiyet gösterenlerde kullanılmaz.

Uyarılar/Önlemler:

Carnitene® ile tedavi esnasında hastanın ilaca klinik cevabı, hayati belirtileri, kan kimyası, plazma ve idrar karnitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekirse dozaj ayarlanmalıdır.

Mutajenitesi yoktur. Fertiliteyi ve fetusu etkilemez.

GEBELERDE: Yapılmış iyi kontrollü yeterli çalışma olmadığından sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. İnsan sütünün bileşiminde bulunduğundan emzirenlerde araştırma yapılmamıştır.

"Diyaliz uygulanmakta olan veya ağır börek yetersizliği olan hastalarda, eliminasyon börekler yoluyla gerçekleştirilmediğinden, ana metabolitlerin (Trimetilamin [TMA] ve Trimetilamin-N-oksit [TMAO] ) kanda birikmesi nedeniyle oral formülasyonların yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı önerilmektedir. Böyle bir birikim, idrarda, nefeste ve terde ağır bir "balık kokusu" ile karakterize patolojik bir durum olan trimetilaminüriye yol açar. Bu fenomen, intravenöz uygulamayla ortaya çıkmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ağızdan uzun süre Carnitene® verilmesi esnasında bulantı, kusma, ishal, abdominal kramp gibi hafif geçici mide-barsak şikayetleri ve yüksek doz verilenlerde vücut kokusu (balık) bildirilmiştir. Bu şikayetler genellikle ilacın bölünerek yemek esnasında veya yemekten sonra alınması ve/veya dozun azaltılması ile hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir.

Gerek oral gerekse intravenöz levokarnitin alan (daha önce nöbet hikayesi olan veya olmayan) hastalarda nöbet ortaya çıkabileceği, daha önce mevcut nöbet hikayesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde artma görülebileceği rapor edilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

İntravenöz Carnitene® 2-3 dakikada yavaş olarak veya infüzyon şeklinde yapılır.

Erişkinlerde 50 kg ağırlığındaki hasta için tavsiye edilen doz günde 2-3 defa 1 g (1 ampul) dır. Çocuk ve bebeklerde günlük doz 50-100 mg/kg: en çok 3 g'dır. Günlük doz 4 eşit parçaya bölünerek gün boyunca 3-4 saat ara ile uygulanmalıdır.

Hemodiyaliz uygulanan hastalara her diyaliz seansından sonra intravenöz 1 g (1 ampul) Carnitene® (haftada 3 defa) yeterlidir. Tedaviye az dozla başlanması (erişkinlerde 1 g: çocuklarda 50 mg/kg) hastanın toleransı ve verdiği klinik cevaba göre dozun arttırılması uygundur.

Tavsiye edilenden yüksek dozlara ancak klinik cevap ve biyoşimik bulgular öngördüğü takdirde ihtiyatla başvurulmalıdır.

Tedavi süresi vakasına göre 1-12 ay arasında değişir. Bazı hastalarda gerekli periyodik klinik ve biyoşimik kontroller yapılarak hayat boyu devam edilmelidir.

AMPUL FORMUNUN KULLANIMI İLE İLGİLİ UYARILAR

İntravenöz Carnitene® tedavisi akut yetmezlik sendromlarında ve/veya ağızdan ilaç alamayacak durumda olan hastalarda uygulanmalıdır. Hastanın durumu elverince hemen ağızdan tedaviye geçilmelidir. İ.V. enjeksiyon yavaş (1 amp. için 2-3 dakika) veya infüzyon şeklinde yapılmalıdır.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
L-Karnitin ile aşırı doza bağlı toksisite bildirilmemiştir. Aşırı doz ishale sebep olabilir. Bu durumda doz azaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Carnitene % 30 20 Ml Solüsyon prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Carnitene % 30 20 Ml Solüsyon yan etkileri, Carnitene % 30 20 Ml Solüsyon fiyatı, ilaç bilgileri