Carnitene 1 Gr 10 Çiğ.tab.

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

Etken Madde: Levocarnitin

Kategori: Sindirim Sistemi ve Metabolizma (Gastrointestinal)/Karnitin yetersizliği

Fiyat 16.19 TL

Barkod No 8699527084345

Formülü:

20 ml şişede etken madde L-Karnitin iç tuz 6 g; koruyucu olarak sodyum metil paraben ve sodyum propil paraben; tatlandırıcı olarak şeker bulunur.
Beher (3.3 ml) ölçek 1 g; yarım ölçek (çizgi) 0.5 g L-Karnitin iç tuz içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Primer karnitin yetmezliği,
Yağ depolanmasına bağlı miyopati,
Hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen karnitin yetersizliği.

Kontrendikasyonları:

L-Karnitin etken maddesi için bilinen bir kontrendikasyon yoktur. İlacın terkibindeki maddelerden birine aşırı hassasiyet gösterenlerde kullanılmaz.

Uyarılar/Önlemler:

Carnitene® ile tedavi esnasında hastanın ilaca klinik cevabı, hayati belirtileri, kan kimyası, plazma ve idrar karnitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekirse dozaj ayarlanmalıdır.

Mutajenitesi yoktur. Fertiliteyi ve fetusu etkilemez.

GEBELERDE: Yapılmış iyi kontrollü yeterli çalışma olmadığından sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. İnsan sütünün bileşiminde bulunduğundan emzirenlerde araştırma yapılmamıştır.

"Diyaliz uygulanmakta olan veya ağır börek yetersizliği olan hastalarda, eliminasyon börekler yoluyla gerçekleştirilmediğinden, ana metabolitlerin (Trimetilamin [TMA] ve Trimetilamin-N-oksit [TMAO] ) kanda birikmesi nedeniyle oral formülasyonların yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı önerilmektedir. Böyle bir birikim, idrarda, nefeste ve terde ağır bir "balık kokusu" ile karakterize patolojik bir durum olan trimetilaminüriye yol açar. Bu fenomen, intravenöz uygulamayla ortaya çıkmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ağızdan uzun süre Carnitene® verilmesi esnasında bulantı, kusma, ishal, abdominal kramp gibi hafif geçici mide-barsak şikayetleri ve yüksek doz verilenlerde vücut kokusu (balık) bildirilmiştir. Bu şikayetler genellikle ilacın bölünerek yemek esnasında veya yemekten sonra alınması ve/veya dozun azaltılması ile hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir.

Gerek oral gerekse intravenöz levokarnitin alan (daha önce nöbet hikayesi olan veya olmayan) hastalarda nöbet ortaya çıkabileceği, daha önce mevcut nöbet hikayesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde artma görülebileceği rapor edilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinlerde 50 kg ağırlığındaki hasta için tavsiye edilen doz günde 2-3 defa 1 g (1 ölçek)'dır. Çocuk ve bebeklerde günlük doz 50-100 mg/kg, günde en çok 3 g'dır. Tedaviye günde 50 mg/kg dozla başlanmalı, tolerans ve klinik cevap gözlenerek yavaş artırılmalıdır. Oral solüsyon sıvı içeceklerle sulandırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Dozlar eşit şekilde bütün güne bölünmeli tercihen yemek esnasında veya yemekten sonra ve yavaş olarak alınmalıdır.

Tedavinin devamı yetmezliğin tabiatına bağlı olmakla beraber genellikle 1-12 ay arasında değişir; bazı hastalarda hayat boyu devam edilmelidir.

ORAL FORMLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ UYARILAR

Carnitene® doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Mide-bağırsak ile ilgili yan etkiler ilacın tavsiye edilen şekilde alınması ile hafifleyebilir ve ortadan kalkabilir. Vücut kokusu genellikle yüksek doza bağlıdır ve doz azaltılması ile kaybolur. Hastanın ilaca tahammülü tedavinin ilk haftasında ve her doz artırmadan sonra yakından izlenmelidir.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
L-Karnitin ile aşırı doza bağlı toksisite bildirilmemiştir. Aşırı doz ishale sebep olabilir. Bu durumda doz azaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Carnitene 1 Gr 10 Çiğ.tab. prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Carnitene 1 Gr 10 Çiğ.tab. yan etkileri, Carnitene 1 Gr 10 Çiğ.tab. fiyatı, ilaç bilgileri