Fraxiparine 0.3 Ml 2 Şırınga

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş.

Etken Madde: Nadroparin Calcium

Kategori: Diğer/Antitrombotik

Fiyat 0 TL

Barkod No 8699542950014

Formülü:

Nadroparine calcium, 0.3-0.4-0.6 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Genel cerrahi ve ortopedik operasyonlarda tromboemboli riskine karşı proflaktik olarak ve derin ven trombozları ile pulmoner embolilerin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Akut bakteriyel endokardit, trombositopeni, kontrol edilemeyen aktif kanamalarla, aktif gastroduodenal ülser vakalarında kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Preparat i.m. yolla uygulanmamalıdır. Renal ve hepatik yetmezlik, ağır arteriyel hipertansiyon, geçirilmiş sindirim sistem ülserleri ve gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Nonsteroid antienflamatuarlar, aspirin, oral antikoagülanlar ve dekstran gibi ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kanama, allerji, trombositopeni ve cilt nekrozu gibi yan etkiler gönrülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Asetil salisilik asit, vitamin K antagonistleri, dipridamol, dekstran, fenilbutazon, indometasin, sulfinpirazon probenisid i v etakrinik asit, antihistaminikler, dijital glikozitleri, tetrasiklin ve askorbik asitle birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Genel cerrahide tromboembolik komplikasyonların profilaksisinde operasyondan 2-4 saat önce başlamak üzere en az 7 gün süreyle günde 1x0.3ml (1x7.500 ICU Axa) uygulanır. Ortopedik cerrahide tromboembolik komplikasyonların profilaksisinde ise operasyondan 12 saat önce ve ameliyatın bitiminden 12 saat sonra uygulanan baslangıç dozundan sonra en az 10 gün süreyle uygulanan doz 50kg'ın alatındaki hastalarda 3.güne kadar günlük 1x0.2ml ve 4.günden itibaren günlük 1x0.3ml; 50-70kg arası ağırlığında olan hastalarda 3.güne kadar günlük lx0.3ml ve 4.günden itibaren günlük 1x0.4ml; 70kg'dan ağır olan hastalarda 3.güne kadar günlük 1x0.4ml ve 4.günden sonra günlük 1x0.6ml uygulanır. Tromboembolik bozuklukların tedavisinde 10 gün süreyle uygulanacak günlük doz . 50kg'dan az olanlarda 2x0.2ml, 50-60kg arasında olanlarda 2x0.25ml: 60-70 kg arası olanlarda 2x0.3ml; 70-80kg arasında olanlarda 2x0.35ml; 80-90kg arasında olanlarda 2x0.4ml ve 90kg'dan fazla olan hastalarda 2x0.45ml uygulanır. Hemodiyaliz sırasında pıhtı oluşumunun engellenmesi için; 50kg'dan az olan hastalarda 1x0.3ml; 50-70kg arasında olanlarda 1x0.4ml ve 70kg'den fazla ağırlığı olan hastalarda 1x0.6ml uygulanır. Uygulamalar s.c. yolla yapılır.
Anahtar Kelimeler: Fraxiparine 0.3 Ml 2 Şırınga prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Fraxiparine 0.3 Ml 2 Şırınga yan etkileri, Fraxiparine 0.3 Ml 2 Şırınga fiyatı, ilaç bilgileri