Garamycine {20 Mg 2 ml 1 Ampul}

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Üretimi Durdurulmuş ya da Üreticisi Bilinmeyen İlaçlar

Etken Madde:

Kategori: Diğer/Antibakteriyel, Aminoglikozid, Bakterisid

Fiyat 0 TL

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; Akut piyelo nefrit ve prostatit, hastane hastalarında pnömoni, menenjit ve diğer santral sinir sistemi enfeksiyonları, septisemi ve neonatal sepsis, Strep. faecaris'in neden olduğu endokarditte endikedir.

Kontrendikasyonları:

Aminoglikozitlere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Kombine şekilde kullanılmaz. Renal fonksiyon bozukluğunda doz araları uzatılır. Nöromusküler blokaj yapan ajanlarla geçimsizdir. Gebelik, miyastenia gravis, parkinson ve laktasyonda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar ve renal sorunları olanlar tedavi süresince izlenmelidir. Sisplatin, sefaloridin, genel anestezikler, kanamisin, amikasin, neomisin, polimiksin B, streptomisin, kolistin, paromamisin etakrinik asit ve furosemidle birlikte kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Nefrotoksisite, ototoksisite, nörotoksisite, allerjik reaksiyonlar ve anemi gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Gamimune N %5 içindeki antikorlar kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi canlı virüs aşıları ile etkileşebilir. Bu nedenle bu tür aşıların kullanımı Gamimune N %10 verilmesini takiben yaklaşık 6 ay süre ile ertelenmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

3x1mg/kg/gün hesabıyla uygulanır. Ağır vakalarda günlük doz 5mg/kg'a kadar yükseltilebilir.
Anahtar Kelimeler: Garamycine {20 Mg 2 ml 1 Ampul} prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Garamycine {20 Mg 2 ml 1 Ampul} yan etkileri, Garamycine {20 Mg 2 ml 1 Ampul} fiyatı, ilaç bilgileri