Nevakson Im 1 Gr 1 Flakon

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.

Etken Madde: Seftriakson

Kategori: Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler/Sefalosporin Antibiyotik

Fiyat 9,87 TL

Barkod No 8699541272513

Formülü:

Her flakon, 500 mg-1 g seftriaksona eşdeğer seftriakson sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;
Alt solunum yolu enfeksiyonları,Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,Genitoüriner sistem enfeksiyonları,Kemik ve eklem enfeksiyonları,
İntraabdominal enfeksiyonlar,Bakteriyel septisemi,Menenjit,Cerrahi profilaksi

Kontrendikasyonları:

Seftriakson sodyum ve sefalosporin grubu antibiyotiklere duyarlı bireylerde kullanılmamalıdır. Penisiline karşı aşırı duyarlı olgularda çapraz alerjik reaksiyonların da oluşabileceği düşünülmelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Tedaviye başlamadan önce hastaların seftriakson sodyum, sefalosporin ve penisilin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olup olmadıkları araştırılmalı ve tedavi süresinde alerjik reaksiyonlar görülürse tedavi kesilmelidir. Tedavi süresinde pseudomembranöz kolit oluşabileceği göz önünde bulundurulmalı ve diyare izlendiğinde gerekli önlemler alınmalı, gastrointestinal sistemle ilgili hastalık hikayesi veren ve kolit şikayetleri bulunan olgularda dikkatle uygulanmalıdır. Tedavi süresinde semptomatik ya da asemptomatik safra çamurlaşması görülürse tedavi durdurulmalıdır. Bu tablo reversibldir ve tedavi durdurulduğunda normale döner. Tedavi süresinde BUN ve serum kreatinin düzeylerinde az bir miktar yükselme görülebilir. Hepatik ve renal yetmezlik durumlarında , ağır seyreden olgularda serum konsantrasyonlarını izlemek ve ilaç birikimini önlemek gereklidir. Doz, serum konsantrasyonlarını izleme imkanları sağlanmadan günde total 2 g üzerine çıkartılmamalıdır. Tedavide protrombin zamanı uzaması saptanabilir. Kronik karaciğer hastalıkları ve dengesiz beslenme gibi durumlarda seftriakson tedavisi dikkatle uygulanmalı, gerekirse K vitamini takviyesi yapılmalıdır (haftada 10 mg). Uzun süreli kullanımında süperenfeksiyon oluşma ihtimali gözönünde bulundurulmalıdır. Seftriaksonun bilirubini serum albumininden ayırabileceği ihtimali gözönüne alınarak, yeni doğan hiperbilirubinemik bebeklerde ve özellikle prematürelerde dikkatle uygulanmalıdır. Seftriakson anne sütüne geçebilir; emziren annelerde bu husus gözönünde bulundurulmalıdır. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Nevakson enjektabl genelde iyi tolere edilir. Tedavi süresinde izlenen ve ilacın kesilmesi ile ortadan kalkan yan etkiler;

Lokal: Enjeksiyon bölgesinde ağrı, hassasiyet, sertlik ve çok seyrek olarak da İV uygulamadan sonra oluşan flebit.
Hipersensitivite: Döküntü, seyrek olarak da prurit, ateş, titreme.
Hematolojik: Eozinofili, trombosidoz, lökopeni, seyrek olarak da anemi, nötropeni, lenfopeni, trombositopeni, protrombin zamanı uzaması.
Gastrointestinal: Diyare ya da yumuşak dışkı, bulantı, kusma, stomatit ve glosit.

İlaç etkileşimleri:

Seftriaksonun herhangi bir ilaçla etkileşimini belirtir bir yayın bulunmamaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

NEVAKSON enjektabl sulandırıldıktan sonra İM ve İV yoldan uygulanabilir.

Erişkinler: Önerilen günlük doz 1-2 g dır. Bu doz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre ya bir defada ya da 2 eşit doza bölünerek 12 saat ara ile uygulanabilir. Total günlük doz hiçbir zaman 4 g ı geçmemelidir.
Çocuklar: Menenjit dışında çeşitli ciddi enfeksiyonların tedavisinde önerilen günlük doz 50 -75 mg/kg dır; 2 eşit doza bölünerek 12 saat ara ile uygulanmalı ve 2 g ı geçmemelidir. NEVAKSON enjektabl ile tedaviye enfeksiyon belirtileri kaybolana kadar, en az 2 gün devam edilmelidir. Ortalama tedavi süresi 4-14 gün arasında değişir ve ağır seyreden komplikasyonlu enfeksiyonlarda bu süre uzatılabilir. Menenjit tedavisinde 12 saat ara ile ve 2 eşit doz şeklinde günlük 100 mg/kg doz önerilmektedir. Başlangıç dozu olarak tek doz 100 mg/kg uygulanabilir. Günlük doz 4 g ı geçmemelidir. Komplikasyonsuz gonore tedavisinde 250 mg tek doz İM yoldan uygulanmalıdır. Cerrahi profilakside önerilen doz, müdahaleden ½ -2 saat önce tek doz şeklinde 1 g dır. Streptococcus pyogenes enfeksiyonlarında en az 10 günlük bir tedavi gereklidir. Diyaliz uygulanan hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunan olgular için doz ayarlanması gerekmez. Yaşlılarda da yetişkinler için önerilen doz şemaları uygulanır.
Solüsyonun hazırlanması: İM ya da İV kullanım için flakon, eritici ile sulandırıldıktan sonra iyice çalkalanmalı, partikül ve renk değişmesi gözlenmelidir. Solüsyon, konsantrasyon ve kullanılan eritici ile saklama koşullarına bağlı olarak açık sarıdan amber rengine doğru değişmeler gösterebilir. Bu durum etken maddenin aktivitesini ve toleransını etkilemez.
İM uygulama için; 0.5 g NEVAKSON enjektabl 2 ml ve 1 g NEVAKSON enjektabl 3.5 ml lidokainli eriticisi ile sulandırılır ve gluteal adale içine derin bir şekilde enjekte edilir. Her iki taraflı gluteal adale için 1 g dan fazla enjekte edilmemesi önerilmektedir. Lidokain çözeltisi hiçbir zaman damar içine uygulanmamalıdır.

İV uygulama için; 0.5 g NEVAKSON enjektabl 5 ml ve 1 g NEVAKSON enjektabl 10 ml enjeksiyonluk su ile sulandırılır ve 2-4 dakika içinde direkt olarak İV yoldan enjekte edilir. İV enfüzyon için NEVAKSON enjektabl yukarıda belirtilen şekil ve miktarlarda sulandırıldıktan sonra 40 ml uygun ve kalsiyum içermeyen bir enfüzyon sıvısı (% 0.9 sodyum klorür, % 0.45 sodyum klorür + % 2.5 dekstroz, % 5 ve % 10 dekstroz, % 5 levuloz, dekstroz içinde % 6 dekstran, enjeksiyonluk su) içine konur ve 30 dakikalık bir süre içinde enfüzyon şeklinde uygulanır.
Anahtar Kelimeler: Nevakson Im 1 Gr 1 Flakon prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Nevakson Im 1 Gr 1 Flakon yan etkileri, Nevakson Im 1 Gr 1 Flakon fiyatı, ilaç bilgileri