Angiodel 5 Mg 5 Ampul

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Organon İlaçları A.Ş.

Etken Madde: Bensiklan Hidrojen Fumarat

Kategori: Diğer/Periferik vazodilatatör

Fiyat 0 TL

Barkod No 8699513750018

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Akrosiyanoz gibi fonksiyonel dolaşım bozuklukları, bacaklarda arterioskleroz sonucu gelişen dolaşım bozuklukları, baldırlarda gece krampları, intermitent klodikasyon, parestezi, Raynaud hastalığı, serebral ve periferik dolaşım bozuklukları, tek taraflı üşüme trofik bozukluklarla ilişkili ulcus crurisde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Blokta kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Ağır karaciğer, böbrek ve dekompanse kalp yetmezliğinde, miyokard enfarktüsü ve A.V. Epileptik hastalarda ve prostat hipertrofisine bağlı artık idrar yapımı olanlarda dikkatli olunmalıdır. i.v. enjeksiyonlar yavaş olarak yapılmalıdır. Şuur kaybı veya bir venoz ağrı durumunda enjeksiyon durdurulmalıdır. Damar dışı enjeksiyonlar lokal enflamasyona neden olabilir. Antihipertansifler, nitratlar ve diğer vazodilatatörlerle sinerjik etkiye sahiptir. Trisiklik psikotropların etkisini kuvvetlendirir. Antikoagülan, lokal anestezikler, antiaritmik preparatlar ve beta blokörlerle bir arada dikkatle kullanılır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Anexate çocuklarda ve yetişkinlerde iyi tolere edilir. Anexate yüksek parenteral dozlarda bile iyi tolere edilmiştir. Hızla uygulanan Anexate enjeksiyonundan sonra nadiren anksiyete hissi, çarpıntı ve korku gibi yakınmalar gözlenmiştir. Bu istenmeyen etkiler genellikle özel bir tedavi gerektirmezler. Özellikle epileptik hastalarda olmak üzere, çok nadir olarak nöbet geliştiği bildirilmiştir. Uzun süredir benzodiazepin kullanan hastalarda, Anexate uygulamasından birkaç hafta önce tedavi kesilmiş de olsa, hızlı Anexate enjeksiyonu yoksunluk semptomlarına neden olabilir; özellikle uzun süreli benzodiazepin tedavisinden sonra veya birkaç ilacın bir arada yüksek dozda alındığı olgularda epilepsili veya ciddi hepatik bozukluğu olduğu bilinen hastalarda konvülsiyon bildirilmiştir. Birkaç ilacın bir arada yüksek doz alındığı olgularda özellikle siklik antidepresanlarla konvülsiyon ve kardiyak disritmi gibi toksik etkiler Anexate ile benzodiazepinlerin etkilerinin geri döndürülmesi sırasında ortaya çıkabilir. Anamnezinde panik bozuklukları olan hastalarda Anexate'ın panik atakları uyardığı bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Anexate, reseptör düzeyinde kompetitif etkileşimle benzodiazepinlerin merkezi etkilerini bloke eder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer benzodiazepin olmayan agonistlerin benzodiazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de Anexate ile bloke edilir. Anexate varlığında benzodiazepin agonistlerinin farmakokinetik özellikleri değişmeden kalır; ancak bunun tersi de geçerlidir.
Etanol ile flumazenil arasında herhangi bir farmakokinetik etkileşim yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Günlük doz 3x1 tablet veya 1-2 ampul ve ciddi vakalarda 3x2 tablet veya 3-4 ampuldür.
Anahtar Kelimeler: Angiodel 5 Mg 5 Ampul prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Angiodel 5 Mg 5 Ampul yan etkileri, Angiodel 5 Mg 5 Ampul fiyatı, ilaç bilgileri