Permax 0,25 Mg 100 Tablet

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.

Etken Madde: Pergolid Mezilat

Kategori: Diğer/Antiparkinson

Fiyat 0 TL

Barkod No 8699673017037

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Permax tablet levodopa karbidopa tedavisi ile birlikte, Parkinson hastalığının semptomlarınınkontrol altına alınmasında kullanılır. Permax uygulaması levodopa günlük dozunun %5-30 azaltılabilmesini sağlar.

Kontrendikasyonları:

Peramax tablet pergolit mesilat ya da diğer argot türevlerine aşırı duyarlı hastalarda kullanılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Pergolid mesilat ve levodapa/karbidopa uygulanan hastalarda özellikle tedavinin başlangıcında %10 oranında ortostatik hipotansiyon görülmüştür. Aynı klinik çalışmada plasebo/L-dopa alan hastalarda bu oran %7'dir. Dozun tedricen arttırılmasıyla bu etkiye tolerans kazanılır. Hastalar ortostatik hipotansiyon konusunda uyarılmalı ve tedaviye düşük dozla başlanmalıdır. Doz tedricen arttırılarak terapötik doza 3-4 hafta içinde ulaşılmalıdır. Kardiak
aritmi oluşma olasılığ bulunan hastalarda pergolit mesilat tedavisine başlamadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. Bazı hastalarda atriyal prematüre kontraksiyon ve sinüs taşikardisi izlenmiştir.
L-dopa ile birlikte kullanılan pergolid mesilat konfüzyon, hlusinasyon ya da diskineziye neden olabilir veya bu durumları kamçılayabilir. İlacın bırakılması halusinasyon ve konfüzyonun ortaya çıkmasına yol açabileceğinden uygulamaya doz kademeli olarak zaltılrak son verilmelidir.
Tedavi gören hamileler ve emziren anneler ile hamile kalmak isteyen hastalar doktorlarına bu durumlarını bldirmelidirler.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Genel- başağrısı, asteni, kaza yaralanmaları, boyun, sırt, göğüs ya da karın ağrısı, gripal sendrom, ateş. Kardiyovasküler sistem- Postural hipotasyon, hipertansiyon, senkop, açrpıntı, vazodilatasyon, kalp yetmezliği. Sinir sistemi- Diskinezi, baş dönmesi, halüsinasyon, konfüzyon, sersemlik, uykusuzluk, distoni, parestezi, depresyon, anksiyete, titreme, akinezi, ekstrapiramidal sendrom, yürüyüş bozukluğu, anormal düşünce ve rüyalar, koordinasyon bozukluğu, psikoz kişilik değişikliği, sinirlilik, koreatetoz, amnezi, paranoid reaksiyon. Endokrin sistem- seyrek olarak hipotiroidizm, adenoma, diabetes, mellitus. Solunum sistemi- Rinit, öksürük, dispne, pnömoni, farenjit. Ürojenital sistem- Üriner sistem enfeksiyonu, sık idrara çıkma, idrar tutamama, hematüri, dismenore. Kan ve lenfatik sistem- Anemi, seyrek olarak lökopeni, lenfodenopati, lökositoz, trombositopeni. Metobolik ve nutrisyonal - Periferal ödem kilo kaybı, kilo artışı, seyrek olarak dehidratasyon, hipokalemi, hipoglisemi, hiperglisemi. Kas- İsklet sistemi, seğirme, miyalji, artralji.Deri- Terleme döküntü. Duyu-diplopi.

İlaç etkileşimleri:

Nöroleptikler (fenotiazinler, butirofenonlar, tiyoksantinler) gibi dopamin antagonistleri veya metoklopramidpergolid mesilat ile birlikte kullanılmamalıdır; bu ajanlar pergolit mesilatın etkinliğini azaltır.

Kullanım şekli ve dozu:

Permax teblet oral yoldan uygulanır. Uygulama tedavinin ilk iki günü0.05 mg günlük doz ile başlanması önerilmektedir. tedavinin takiben 12 günü içinde doz her 3 günde bir 0.25 mg/gün şeklinde arttırılarak optimal töropetik doza erişilir. Genellikle güne 3 kez eşit dozlara bölünerek uygulanır. Doz ayarlaması süresince birlikte uygulanan L-dopa/karbidopa dozu dikkatli olarak azaltılır. Permax tablet için ortalama günlük tedavi dozu 3mg/gün olarak önerilmelidir. Birlikte kullanılan L-dopa/karbidopa dozu ise yaklaşık 650 mg/gün olarak verimektedir.
Anahtar Kelimeler: Permax 0,25 Mg 100 Tablet prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Permax 0,25 Mg 100 Tablet yan etkileri, Permax 0,25 Mg 100 Tablet fiyatı, ilaç bilgileri