Cuma namazının farzları

Hanefi'de Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:


1- Vücub şartları,


2- Eda şartları.


Eda şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur.


Eda şartları yedidir:
1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.


2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]


3- Öğle namazının vaktinde kılmak.


4- Vakit içinde hutbe okumak.


5- Hutbeyi namazdan önce okumak.


6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi'de 3, Maliki'de 12, Şafii ve Hanbeli'de 40 erkek gerekir.


7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.


Vücub şartları:
Cuma namazının Vücub şartları 9'dur:


1- Mukim olmak, seferi olmamak.


2- Sağlam olmak, hasta olmamak.


3- Hür olmak.


4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.


5- Âkıl ve bâliğ olmak.


6- Kör olmamak.


7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.


8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.


9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.