Ağız Boşluğu

AĞİZ BOŞLUĞU: Dudakların ve yanakların içyüzüyle dişlerin dış yüzleri arasında kalan oluk biçimindeki boşluğa “vestibulum oris” denir. Önde dişler, arkada bademcik halkası, yukarıda damak ve aşağıda ağız tabanıyla çevrili alanaysa ağız boşluğu (Cavum oris) adı verilir..