AKALAZİA-APERİSTALZİS- KARDİO SPAZM


AKALAZİA-APERİSTALZİS- KARDİO SPAZM: Bilindiği gibi özofagus, ‘ ‘Peristaltik hareketler” denilen birtakım düzenli ve ritmik kasılma-gevşeme hareketleriyle yutulmuş olan besinleri mideye iletir. Peristaltik hareketler sinir sisteminin denetimi altındadır. “Akalazia” hastalığında (bu hastalığın diğer adları “Aperis-taltizm” ve “Kardiospazm”dır) özofagustaki peristaltik hareketleri düzenleyen sinir sistemi bölümündeki (kesin olarak bilinmeyen) bazı bozukluklar nedeniyle peristaltik hareketler bozulmakta ve özofagusun alt ucundaki büzgenin gevşemesi zorlaşmakta, hatta kasılması artıp spazma geçmektedir. Kardiospazm terimi bu spazmı, aperistalzis terimi ise özofagusun bozulmuş ve ilerki dönemlerde ise ortadan kalkmış olan peristaltik hareketlerini tanımlamaktadır. Durum şöyle .özetlenebilir: Peristaltik hareketleri güçsüzleşmiş, düzensizleşmiş olan özofagus, alt ucundaki büzgenin de gevşemesiyle, yutulan besinleri mideye gönderememektedir. Bu durum-9a kendisini yutma güçlüğü (disfaji) olarak ortaya koymaktadır.


Hastalığın altında yatan nedenler incelendiğinde; B vitamini yetmezliği, tripanasoma kruzi adlı bir parazit infeksiyonu (Şagas hastalığı), asit fazlalığı, psikolojik bir bunalım, vagus sinirinin merkezi sinir sistemindeki başlangıç bölgesindeki sinir hücrelerinde ileti bozukluklarına, özofagusun kasılmasını düzenleyen sinir hücrelerinde sayıca azalma ve dejenerasyon gibi etkenlere, bozukluklara rastlanmaktadır. Peristaltik hareketleri bozulmuş olan özofagus, zamanla gevşeyip genişlemeye başlar. Başlangıçta iğ biçiminde olan özofagusun çapı 4 cm ‘ye

çıkar. Olay ilerledikçe çapı 4 cm ‘nin üstüne çıkar ve şişe biçimi kazanır. Daha ilerlemiş vakalarda ise özofagus huni biçimini ahr ve çapı 6 cm ‘ye yaklaşır, çok ilerlemiş vakalarda ise özofagus kalınbağırsağın “Sigmoid” bölümüne benzeyen bir “S” biçimi kazanır. Bu sırada çapı 6 cm ‘nin üstüne çıkmıştır.


Hastalığın belirtileri ve yol açtığı yakınmalar şöyle özetlenebilir: Yutma güçlüğü, regürjitasyon göğüs kemiği arkasıda dolgunluk hissi, ağrı, zayıflama ve kanamadır.


Akalaziadaki yutma güçlüğü aniden başlar, şiddeti değişkendir, aralıklarla ortaya çıkar, katı besinler yutulabilir, fakat sıvıların özellikle gazoz gibi gazlı sıvıların yutulması hemen hemen olanaksızdır. Regürjitasyonda ağıza geri gelen besinler, mideye ulaşmamış olduklarından, sindirilmemişler dir, alkali pH’dadırlar. Tedavide bol B vitamini, antikolinerjik ilaçlar ve sakinleştirici ilaçlardan yararlanılmaktadır. Bazı aygıtlarla özofagusun alt ucundaki büzgenin genişletilmesi, 0/o80 vakada olumlu sonuç vermektedir . Bunların hiç birinin etkili olmadığı vakalarda ise cerrahi tedaviden yararlanılmaktadır.