AKCİĞER KANSERLERİNİN BELİRTİLERİ


AKCİĞER KANSERLERİNİN BELİRTİLERİ:


Akciğer kanserlerinin ilk belirtisi öksürüktür. Fakat bu belirti genellikle önemsenmez. Çünkü hasta öksürüğünü sigaraya veya soğuk algınlığına bağlar. Sigara içen bir kimsenin öksürüğünde son zamanlarda bir artış kaydedilirse ve özellikle öksürüğün nitelikleri Önceye oranla değişecek olursa bu değişiklikleri akciğer kanseri açısından

bir alarm işareti olarak değerlendirmek gerekir. Bir diğer belirti balgam çıkarmadır. Fazla miktarda balgam çıkartılmaz fakat bu balgamın günün birinde kanlı çıkması çok önemli bir uyan oluşturmaktadır .Ne yazık ki kanlı balgam çıkaran bazı hastalar, akciğer kanseri olmalarına karşın uzun süre tüberküloz olarak tedavi edilmişlerdir. Bir diğer önemli belirti de kan öksürmedir (Hemoptizi] .Bronşlardaki daralma-tıkanma hırıltılı bir solunuma yol açar.


Yukarıda değindiğimiz belirtiler, akciğer kanserinin oldukça erken devrelerinde gelişen belirtileridir. Geç dönemde iştahsızlık, zayıflama, halsizlik gibi kanserin genel belirtileri başlar. Bunların yanı sıra akciğer kanserinin yayılışına göre de belirtiler ortaya çıkar. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, gibi.