AKCİĞER KANSERLERİ


AKCİĞER KANSERLERİ: Akciğer kanserlerinin % 60′ını bronşlardan kaynaklanan skuamöz hücreli kanserler oluşturmaktadır. Akciğer kanserinin bu türü sigaraya bağlıdır.Sigara dumanında bulunan katranda, birçok kanser yapıcı maddeler vardır. Bu maddeler içindfe 3.4 benzopiren en etkili olanıdır. Sigara kullanmayan her 100.000 erkekten 3.5′inde akciğer kanseri ortaya çıkarken sigara kullanan erkeklerin her 100.000′inde 59.5′inde akciğer kanseri gelişmektedir. Sigaranın yanı sıra asbestozis vakalarında,uranyum madenlerinde çalışanlarda ve akciğerinde nedbe (fibroz) dokusu gelişenlerde de akciğer kanserine daha sık rastlanmaktadır.Akciğer kanserlerini başlıca iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki akciğere başka organlardan sıçramış olan kanserlerdir. Bu tür kanserlere metastatik kanserler denir. Bu kanserler genellikle, memeden, tiroitten, kalınbağırsaklardan, prostattan, kemiklerden, böbreklerden veya testislerden sıçrar. Akciğerin ikinci tip kanserleri doğrudan doğruya akciğer dokusundan kaynaklanan kanserlerdir. Bu kanserler de başlıca dört çeşittirler.

1) Skuamöz hücreli kanser: Kesinlikle sigarayla ilgili olan kanser türüdür. Akciğer kanserlerinin % 60′ını oluşturur. Erkenden bronşlarda tıkanma yaptığı için klinik belirtileri erken ortaya çıkar. Bu erken teşhis bakımından önemlidir.


2) Adenokarsinom : Genellikle akciğerlerdeki nedbe dokularından kaynaklanır. Nedbe dokuları akciğerlerdeki iltihabı, nekrozlu olaylar sonucu gelişmiş olabilirler. Bunlara neden olduğu nedbe-leşmeler de dahildir. Bu tür, ne yazık ki genellikle çok geç belirti gösterir. Böylece teşhiste Önemli gecikmeler olur.


3) Anaplastik hücreli kanser: Kanserin bu türü genellikle erken yaşlarda ortaya çıkar ve erkenden başka organlara sıçrar.

4} Bronkioalveoler hücreli kanser: İlerleyici bir nefes darlığına, hipoksi ve sık solumaya neden olur.


Akciğer Kanseri Ameliyatı