AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN KOMPLİKASYONLARI

Akciğer lerdeki tüberküloz olayı çeşitli komplikasyonlar yaratabilir. Bunlar ” Kavernleşme “,” Hemoptizi “, ” Tüberküloz pnömonisi “, ” Tlörezi “, ” Empiyem ve bronkoplevral fistül ” ve ” Sindirim kanalı tüberkülozudur.” Tüberküloz infeksiyonu sırasında vücudun bağışıklık sistemi ileri derecede iflas etmişse, akciğerdeki tüberküloz odağındaki nekroz , yani akciğer dokusunun ölüm ü akciğerde kavern denilen bir boşluğun oluşmasına neden olabilir. Tüberkülozun neden olduğu nekroz, bölgedeki bir damarı yıpratmışsa buradan kanama olur ve hastada hemoptizi, yani kan biçiminde öksürük belirtisi ortaya çıkar. Akciğerdeki tüberküloz olayı akciğer zarlarına ulaşarak bu zarları iltihaplandırabilir. Akciğer zarlarının iltihaplanma olayına “Plörezi” denir. Plörezi sonucu akciğer zarı arasındaki boşluğa, yani plevra boşluğuna sıvı birikebilir. Akciğer tüberkülozu bir pnömonivi