AKA LABİRENT İŞLEVLERİ NEDİR?

Arka labirentin İşlevleri nedir?

Başın döndürülmesini ya da ileri-geri hareket ettirilmesini kolaylaştıran arka labirentten, bir dizi sinirsel uyan kaynaklanır ve bunlar vestibüler sinir yoluy­la ulaştıkları merkez sinir sisteminde değişik işlemlere uğrarlar; bu uyanlar gövde ile kol ve bacakların kas gerginliğinin ve dengenin sağlanmasına, baş hareketleri sırasında gözlerin doğru bir konumda durmasına ve mekân yöneli­mi duygusunun oluşumuna katkıda bulunurlar.