Akciğer Kanseri


Bu kanser türü tedavi imkanları çok sınırlı olan ve bundan dolayı teşhisten sonraki hayata devam beklentisi günümüzde bile 5 yılı çok zor geçen hastalıklardan biridir.


Akciğer Kanseri Belirtileri


- Solunum esnasında ortaya çıkan hırıltı

- Uzun süre geçmeyen göğüs ağrısı ya da öksürük

- Öksürük esnasında balgam çıkarma veya kanlı balgam çıkarma

- Ses kısıklığı

- Yüzün çeşitlik yerlerinde şişlikler meydana gelmesi

- Kanserli hücrelerin çok fazla büyümesi nedeniyle baskı yapması ve sonuç olarak da kalp yetmezliği ve yutma güçlüğü meydana gelmesi gibi belirtiler sayılabilir.


Akciğer Kanserinin Yayılması:


Akciğerdeki tümör hücreleri hava, kan ve lenf yoluyla çevreye yayılabilir.


A. Hava yolu: Tümör hücreleri küçük bronşlardan hava yoluyla büyük bronşlara, hatta karşı taraf akciğer bronşlarına kadar taşınabilir.


B. Kan yolu: Tümör hücreleri kanserli bölgenin kılcal damarlarına girerek kan dolaşımına katılır. Böylece akciğer toplardamarını geçerek sol kulakçığa ulaşırlar. Buradan kolaylıkla beyin, iskelet sistemi, böbrek ve karaciğere gidebilirler.


C. Lenf yolu: Tümör hücreleri önce akciğer göbeğindeki lenf düğümlerine yerleşir. Buradan lenf dolaşımı yoluyla çok sayıda lenf düğümünün bulunduğu bölgelere yayılırlar


Bronş-Akciğer Kanserinin Gidişini Belirleyen Başlıca Etkenler


Tümörün gelişme evresi;

hastanın genel durumu;

tümörün hücre yapısı (ne tip dokudan geliştiği);

hastanın yaşı ve cinsiyeti;

cerrahi girişimle çıkarılan alanın genişliği;

cerrahi girişim sonrasında mikroskopik tümör artıklarının

varlığı ya da yokluğu;

bağışıklık sisteminin durumu;

ilaç tedavisine verilen yanıt.


Cerrahi Tedavinin Uygulanamayacağı Durumlar

tümörün uzak bölgelere yayılmış olması; alt gırtlak siniri (rekürent sinir) felci ya da tümörün komşu soluk borusu, yemek borusu ve üst anatoplardamara sıçraması; akciğer zan boşluğunda sıvı toplanması; solunum yedeklerinin kökten (radikal) tedavi için yeterli olmaması; cerrahi girişimi çok tehlikeli kılan başka organ bozukluklannın bulunması; akciğer göbeğinden çıkan küçük hücreli akciğer kanserinin akciğerler a

bölgeye yayılması.


Işın Tedavisinin Uygulanamayacağı Durumlar


hastanın çok yaşlı olması; genel durumun ileri derecede bozuk olması; kalp ve dolaşım yetmezliği; solunum yetmezliği; boşluktu (kaviteli) akciğer veremi; tümörün apseleşmesi;

bronş-yemek borusu fîstülü (arada kanal açılması); cansızlık, kanda akyuvariann azalması (lökopeni) gibi ileri kan bozuklukları.


Bu Hastalığın En Çok Görüldüğü Meslek Grupları


• Böcek ilacı uygulayan işçiler

• Alüminyum üreticileri

• Berilyum rafinerisinde çalışanlar

• Metal işçileri

• Kazan üreticileri

• Cilacılar

• Kaynakçılar

• Petrol çıkarılmasında çalışanlar

• Kimya sanayisinin bazı dallarında çalışanlar

• Çinko-kurşun madenlerinde çalışanlar

• Talk madeni işçileri

• Kamyon sürücüleri

• Kurşunla çalışan basım işçileri

• Lastik sanayisi işçileri

• Deri sanayisi işçileri

• Arsenik içermeyen böcek ilacı üreticileri

, • Kuru temizleme ve boyama işçileri

• Yapay mineral elyaf üreticileri

• Baca temizleyicileri

• KasaplarAkciğer Kanseri AmeliyatıKanserinin Yerine ve Yayıldığı Alana Bağlı Belirtileri


• Bronş içi yerleşim


Balgamlı öksürük, tıkayıcı nefes darlığı, göğüs ağrısı, kan tükürme, soluk ve­rirken steteskopla duyulan hırıltılı ve kaba sesler (sibilan rai), ateş.


• Merkezi yerleşim


Ses kısıklığı, nefes darlığı, diyaframın bir yansında felç, üst anatoplardamar sendromu, kalp dış zarında sıvı birikmesiyle kalp hareketlerinin sınırlanması, kalpte ritim bozukluklan, yutma güçlüğü, akciğer zarı iltihabı.

• Çevresel yerleşim


Ağrı, kuru öksürük, nefes darlığı.