AGLÜTİNASYON

AGLÜTİNASYON: Alyuvarların birbirlerine yapışıp kümeleşmeleri olayına aglütinasyon de­nir.