Adenoid ve Diğer Bademciklerin Hiperplazisi

ADENOİD VE DİĞER BADEMCİKLERİN HİPERPLAZİSİ: Bilindiği gibi herhangi bir dokunun bölünebilen esas hücrelerinin çoğalmasıyla, o dokunun büyümesi olayına “Hiperplazi” denilmektedir. Hiperplaziler genellikle normalin dışında bir olaya bağlıdır. Özellikle adenoidin (tonsilla fafinjika) ve diğer bademciklerin hiperp-lazisi çocukluğun ilk yaşlarından başlayıp 10-12 yaşma dek sürebilir.

Normalde bademciklerin ve özellikle adenoidin 10-12 yaşlarına doğru belli bir atrofiye uğrayıp küçülmeleri gerekir. Çocukluk yaşlarında üst solunum yolları infeksiyonlarının sık görülmemesi durumunda, bademciklerin küçülmesi daha belirgin olur. Bademciklerin ve özellikle adenoidin büyümesi sonucu yutağın üst bölümünde, burun arka deliklerinde (koanalar) ve östaki borusunun yutaktaki ağzında tıkanıklık gelişebilir. Bu gibi durumlarda hastalar burunlarından soluk alamadıkları için, ağızdan almak zorunda kalırlar. Östaki borusunun tıkanması ise işitmeyi bozar. Eğer tıkanma çok rahatsız ediciyse ya da bademciklerde sık sık iltihap gelişiyorsa, cerrahi tedavi gereklidir. Belirtiler çok ciddi değilse cerrahi tedaviye gerek yoktur. Çünkü çocuk büyüdükçe bademcikler nedbeleşip küçülürler ve tıkanıklık belirtileri kaybolur. Büyüyen adenoide ya da bademciklere kesinlikle röntgen ışını tedavisi uygulanmamalıdır.