Ticari Faaliyet Belgesi nereden alınır ?

Ticari işletmelere ait faaliyet belgeleri oda bünyelerindeki oda sicil biriminden alınır.Faaliyet belgesi sıklıkla ticaret sicili müdürlüğünden verilen belgelerle karıştırılmaktadır.Ancak faaliyet belgesi ile ticaret sicili müdürlüklerinden verilen belgeler tamamen birbirlerinden farklıdırlar.Faaliyet belgesi ticaret veya sanayi odalarının kendi bünyelerinde bulunan oda sicillerinden alınır.